top of page
247D8E27-9E0B-4FB1-BC32-E03A2188306F_edited_edited.jpg

"Street food that tastes like home."

- Phi Yen Nguyen

Downloadable Takeout Menu (Tiếng Việt)

Menu có thể thay đổi. Có nhiều món lựa chọn hàng ngày không có trong thực đơn. Vui lòng gọi để biết thêm chi tiết.

Downloadable Takeout Menu (English)

Menu subject to change. We makes unique items daily not listed in our menu. Contact us for more info!

Contact us!

Instagram: @YKStreetFood

(561)619-8255

  • Facebook
  • Instagram
D5388DA9-7009-4451-A9BA-763F0E46DA95.jpe
bottom of page